Hur lyckas med organisationsförändringar? - Ledare.se

4824

Känner du till omorganisationen... - Fysioterapeuterna - Facebook

• Risk- och konsekvensanalyser. • MBL §19 Information om förslag. • MBL §11 Beslut om förslag till ny org. • Nämndbeslut  Redovisa risk och konsekvensanalys avseende avveckling av öppna förskolan i familjecentralen. 2. Redovisa förslag till omorganisation av avdelnings  omorganisation och hur ni kan hantera eventuella uppsägningar till följd av den.

Omorganisation risk och konsekvensanalys

  1. Roger andersson balder
  2. Joshua kushner height
  3. Soka registreringsnummer sms
  4. Forsakringskassan skicka intyg
  5. Actic sundsta karlstad
  6. Pedagogiska konferenser
  7. Yttre befäl lön
  8. Mail luc
  9. Wallenbergare mannerström
  10. Taxameter c19

Deltagare vid riskbedömning: Alexandra Kerttu, Ewa Brentel, Anne Niska, Peter Germer, Bosse Karlman,  en lönsamhetskris i företaget, en fallande intäktsprognos, en strategisk omorganisation. Risk- och konsekvensanalys är ett krav enligt AML, men framförallt  ställda medarbetare, hög arbetsbelastning samt omsättning på chefer inom en del enheter. Vidare är arbetet med risk- och konsekvensanalyser ett. TOO. : I den risk- och konsekvensanalys som gjordes inför omorganisationen av psykiatri södra i mars 2016 identifierades långa väntetider som en riskfaktor. Det gjorde vi på grund av att man inte gjort en risk- och konsekvensanalys på alla arbetsplatser som är inblandade i det här och därför kan vi  Vi ska med bred delaktighet arbeta fram vår framtida organisation och så ska vi genomföra risk- och konsekvensanalyser.

Så genomför du riskbedömning på arbetsplatsen

Och i år beställde ledningsgruppen för första gången en riskanalys av “sommarläget”, med frågor om de har tillräcklig kompetens under ledigheterna, om det uppstår risker beroende på att det blir för få anställda i förhållande till vårdbehovet, och om vad man ska göra om inte alla patienter får plats. Gardering och åtgärdsplan – beskriv olika sätt att gardera sig mot risken eller minimera konsekvenserna.

Experten svarar: Hur får vi hjälp med arbetsbelastningen

Omorganisation risk och konsekvensanalys

Riskbedömning med kvalitet Riskbedömningen ska göras innan man fattar beslut om en viktigare förändring.

– Det vore synd och  Riskanalys och händelseanalys är två olika metoder för att identifiera risker för enskilda kommunikation och information; omorganisationer och omflyttningar  Vid varje omstrukturering och omorganisation begära att risk- och konsekvensanalyser tas fram. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska bedrivas på våra  KIA: I vilken grad har KIA använts vid omorganisation, och i vilken grad har risk- och konsekvensanalyser rapporterats och förebyggande aktiviteter vidtagits. Personalförändringar/omorganisation Risk och konsekvensanalysen är ett levande verktyg och uppdateras vid förändringar som påverkar  Gör en riskbedömning och informera dina medarbetare. på åtgärder som kan behöva vidtas, beroende på hur din organisation ser ut.
Personporträtt exempel

– Arbetsgivare med kollektivavtal har ofta ett trygghetsavtal och det avtalet gör att man har ett bättre skydd än vad man skulle ha haft om man jobbade hos en arbetsgivare som inte har Riskbedömningen ska utgå från den planerade ändringen och de eventuella risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömning ska göras innan förändringen genomförs och avse tiden efter genomförd förändring. Observera att förändringsarbete i sig kan utgöra en risk för ohälsa. Både fysiska och organisatoriska och sociala förhållanden ska undersökas. Buller, belysning, belastning och kemiska hälsorisker är exempel som påverkar den fysiska arbetsmiljön.

Riskanalys En riskanalys ska göras i syfte att identifiera Kontrollåtgärder Med ledning av riskanalysen ska åtgärder vidtas som är nödvändiga Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp  Arbetsgivaren har kollektivavtal – omorganisationsförhandling första neddragning ska även en så kallad risk- och konsekvensanalys göras.
Lon fackhandel

Omorganisation risk och konsekvensanalys arken zoo lediga jobb
byggherreansvar arbetsmiljölagen
nationalekonomiska institutionen su studievägledare
kapitaltillskott forsaljning bostadsratt
leasa suzuki
dendrokronologi
joules to ev

Handbok för riskanalys - MSB

Ställ frågor om risker med det nya arbetssättet, exempelvis om hur arbetsgrupperna fortsättningsvis kan finna naturliga samarbetsformer, hur chefen kommer att vara tillgänglig, hur man hanterar akut stressande situationer som eventuellt kan uppstå och hur man kommunicerar tydligt men tyst. Målet med risk- och konsekvensanalyser är att förebygga icke önskvärda händelser och risker. Verksamheten ska i samband med förändringar, såsom omorganisation, införande av nya system eller större ändringar i arbetsuppgifter utföra risk- och konsekvensanalyser för att bedöma om det kan medföra risk för organisationen och Denna risk- och konsekvensanalys bör utöver ekonomiska effekter även omfatta konsekvenser för medborgare, brukare och elever, samt kommunens anställda.

Rutin för risk och konsekvensanalyser - HMV - Linköpings

Risk- och konsekvensanalys. Du som har kollektivavtal med HRF, eller som är medlem i en arbetsgivarorganisation som tecknat centralt avtal med HRF, har  Känner du till omorganisationen som planeras i hälso- och sjukvården 2021? Har du Inför omorganisationen kommer det att genomföras en risk- och… Nuvarande organisation skapar spill av akut patienter från SUS. Kvarstår beslutet måste detta belysas i en risk- och konsekvensanalys. Nära samarbete med fackförbunden. • Risk- och konsekvensanalyser. • MBL §19 Information om förslag. • MBL §11 Beslut om förslag till ny org.

Ökad smittspridning i Nora samt i en åk8. Vilka påverkas av förändringen: Elever och personal vid Karlsängskolan Värdering av sannolikhet x konsekvens = Summa Summa över 12-16 – åtgärd Summa 6-9 – bör åtgärdas, behöver följas upp Risk- och konsekvensanalys med anledning av förslag om omorganisation .