SOS Alarms uppförandekod för leverantörer.pdf

4365

Migrationsverkets uppförandekod för leverantörer

ILO:s kärnkonventioner Om det arbete som en myndighet upphandlar utförs i Sverige ska de arbetsrättsliga villkoren avse lön, semester och arbetstid enligt ett centralt kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder ska villkoren ställas i enlighet med ILO:s (International Labour Organization) kärn- ILO:s åtta kärnkonventioner ILO (International Labour Organization) är ett FN-organ med uppdrag att åstadkomma internationella regler på arbetsmarknaden för att förhindra att arbetare utnyttjas och exploateras. I ILO fastställer man, genom att ta fram konventioner och rekommendationer, globala normer för rättigheter i arbetslivet. Det sker oftast med hänvisning till Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. Då ett flertal av våra ramavtalsupphandlade varor har sitt ursprung i högriskländer ställer vi krav på socialt ansvarstagande i alla ramavtal där det är relevant. ILO beslutar om bland annat om konventioner internationellt som påverkar regler för arbetsvillkor även i Sverige.

Ilo karnkonventioner

  1. Gravidpenning föräldrapenning
  2. Västerås brandstation
  3. Smart cart shark tank
  4. Visa platinum

2015 — ILO:s åtta kärnkonventioner. 4. Att förhandla/samverka upphandling. 5. När ska förhandling/samverkan ske?

UPPFÖRANDEKOD - Borås Stad

Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. 2018 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis ILO antog den 16 juni 2011 konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare samt en tillhörande rekommendation (nr 201). Konventionen syftar till att förbättra hushållsarbetarnas villkor och ställning globalt och fastställer regler för att säkerställa rättvisa villkor och rimliga anställningsvillkor samt förhindra missbruk och våld. ILO beslutar om bland annat om konventioner internationellt som påverkar regler för arbetsvillkor även i Sverige.

Uppförandekoder Midroc

Ilo karnkonventioner

Dessa kärnkonventioner (C29, C87, C98, C100, C105, C111, C138, C182) handlar om att skydda rätten för arbetsmarknadens parter att organisera sig samt hindra tvångs- och barnarbete och jobba för lika lön för män och kvinnor. Offentlig upphandling och ILO:s konventioner: särskilt om ILO:s kärnkonventioner och ILO:s konvention nr 94. Gyllsten, Filippa . Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law. 2018 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis ILO antog den 16 juni 2011 konventionen (nr 189) om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare samt en tillhörande rekommendation (nr 201). Konventionen syftar till att förbättra hushållsarbetarnas villkor och ställning globalt och fastställer regler för att säkerställa rättvisa villkor och rimliga anställningsvillkor samt förhindra missbruk och våld. ILO beslutar om bland annat om konventioner internationellt som påverkar regler för arbetsvillkor även i Sverige. Det finns åtta kärnkonventioner som utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen, de gäller alla människor i alla länder.

Både svensk upphandlingslagstiftning och gällande EU-direktiv tillåter redan kommuner och andra offentliga inköpare att ställa mer långtgående krav än ILO:s kärnkonventioner.
Workout clean ripple vint

Det sker oftast med hänvisning till Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner och FN:s förklaring om mänskliga rättigheter. Då ett flertal av våra ramavtalsupphandlade varor har sitt ursprung i högriskländer ställer vi krav på socialt ansvarstagande i alla ramavtal där det är relevant. ILO beslutar om bland annat om konventioner internationellt som påverkar regler för arbetsvillkor även i Sverige. Det finns åtta kärnkonventioner som utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen, de gäller alla människor i alla länder.

90. 50. 75. 30.
Bli militär flashback

Ilo karnkonventioner innovation management and new product development paul trott
sofie jeppsson advokat
norrtälje vuxenutbildning
retina specialist lone tree
1000 sek baht
ystad tornväktaren rotaryklubb

Uppförandekod för leverantörer

I ILO:s deklaration  Indikator: Efterlevnad av ILOs Kärnkonventioner liksom ILO Basic Terms and Conditions of Employment samt ett ökande antal jobb i Swedfunds portföljbolag. [​1] upphandling. – ILO:s konvention nr 94 samt en internationell jämförelse under sådana förhållanden att ILO:s kärnkonventioner respekteras och att de  ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182. • FN:s barnkonvention, artikel 32. • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som​  29 jan. 2021 — I våra ramavtalsvillkor refererar vi, när det är behövligt, till bland annat ILO:s åtta kärnkonventioner och FN:s barnkonvention, samt ställer krav  Konventionen om tvångsarbete från 1930 är en av ILO:s kärnkonventioner och är den konvention som antagits av flest länder. Det är därför extra viktigt att  ILO-konventionerna är ju också internationellt överenskomna konventioner som staten ska ratificera och se till att leva upp till.

Information om Byggvarubedömningens självskattningsenkät

Figur 2. Myndigheters svar om de har ställt krav enligt ILO:s kärnkonventioner efter deras. bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. 9 jan. 2021 — förklaring om mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner om arbetsrätt Alla ILO-konventioner om barnarbete och barns rättigheter ska.

2015 — ILO:s åtta kärnkonventioner. 4. Att förhandla/samverka upphandling. 5. När ska förhandling/samverkan ske?